MỤC ĐÍCH

 

Công nghiệp ô tô thế giới đang trong giai đoạn của nhiều chuyển tiếp.
Chuyển tiếp để đáp ứng với những thay đổi của kinh tế thế giới trong đó các nước BRIC đang trở thành đầu tầu kéo thị trường ô tô rồi cuộc khủng hoảng kinh tế từ 2008 đã làm yếu các cường quốc ô tô và tạo những điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hóa công nghiệp này, đặc biệt cho các nước vùng châu Á nơi thị trường đang phát triển mạnh.
Chuyển tiếp để đáp ứng với những đe dọa về năng lượng và biến đổi khí hậu. Vì nguồn dầu mỏ có giới hạn mà nhu cầu năng lượng thế giới tăng nhanh, giá xăng càng ngày càng cao và sẽ tới lúc đặt vấn đề cho thị trường ô tô. Vấn đề thứ hai là ý thức của xã hội trước những hiểm họa của hiện tượng hâm ấm trái đất. Trong bối cảnh này. ô tô điện bắt đầu xuất hiện trên thị trường và có tiềm năng phát triển cao.
 

Công nghiệp ô tô Việt Nam đang trong giai đoạn của nhiều nguy hiểm mặc dầu tiềm năng phát triển thị trường cao.
Việt Nam đã thất bại trong kế hoạch nội địa hóa, chỉ đạt được khoảng 5% so với mục tiêu 40% ; công nghiệp ô tô không thể phát triển, thậm chí  tồn tại nếu phải nhập 95% bộ phận xe. Hơn nữa,  khi thuế nhập bị bãi bỏ giữa các nước ASEAN vào năm 2018, khi thực hiện hiệp ước AFTA,các  ô tô lắp ráp ở Việt Nam sẽ khó cạnh tranh với các xe sản xuất ở các nước láng giềng. Trong bối cảnh này, công nghiệp ô tô Việt Nam phải phát triển theo hướng nào ?

 

Mục đích của Ô tô – Thông tin trao đổilà nơi thu thập những thông tin để mỗi chúng ta theo dõi những chuyển biến của công nghiệp ô tô thế giới và Việt Nam và nơi trao đổi ý kiến của các bạn làm việc trong ngành.

Khương Quang Đồng